Vážení zákazníci,

 

plynové spotřebiče jsou vyhrazená plynová zařízení. Pro Českou republiku jsou povoleny k prodeji, instalaci a provozu pouze ty spotřebiče, které jsou pro ČR schváleny notifikovanou inspekční a certifikační organizací v České republice a jsou dodávány s patřičným Prohlášením o shodě - EU. S tím je spojená i naše zákonem stanovená povinnost při uplatnění odpovědnosti za vady výrobku.

Výrobky Junkers zakoupené mimo území České republiky zde nejsou schváleny pro provoz.

Pokud Vám jakákoliv servisní či montážní firma v zahraničí zakoupené výrobky uvede do provozu, jedná nezákonně a je vystavena riziku právního postihu v případě jakékoliv nehody spojené s provozem výrobku.

Firmě Bosch Termotechnika s.r.o. v takových případech zaniká zákonná povinnost v souvislosti s uplatněním odpovědnosti za vady výrobku.

 

Prodej náhradních dílů Junkers servisním technikům na Praze 4 na adrese Hekrova 818/7 Praha 4.


Servis Junkers Praha 4 Háje

Po zaregistrování a předložení platného průkazu Junkers Vám nastavíme ceny podle obchodních podmínek fa Bosch termotechnika..