Revize (kotle, karmy), jsou pravidelné roční servisní prohlídky plynových spotřebičů Junkers prováděné autorizovaným technikem, který vyčistí a nastaví plynový spotřebič do stavu který mu udává výrobce.

  Kontrola plynového spotřebiče

  • optická kontrola výměníku a hořáku
  • kontrola tlaku expanzní nádoby
  • kontrola těsnosti plynu
  • kontrola nastavení plynové armatury
  • vystavení revizní zprávy

  Čištění hořáku, výměníku a spalinových cest

  • demontáž hořáku a výměníku
  • mechanické čištění nečistot proudem vody
  • mechanické čištění hořáku a trysek
  • čištění přerušovače tahu
  • tlakování a kontrola expanzní nádoby
  • odstranění nečistot v příslušenství spotřebiče
  • výměna těsnění
  • zkouška pojistného ventilu

  Měření volného CO ppm v okolí spotřebiče

  • měření CO u spotřebiče typu B, upraveno v TPG 704 01 a bude nutností toto měření vždy provádět

  Měření CO2 ve spalinách speciální sondou

  • měření CO2 ve spalinách je vždy u kondenzačních kotlů, pokud je nutné nastavit plynovou armaturu

  Provedení 4 Pa testu u spotřebičů typu B

  • nové TP přikazuje provádět čtyř Pascalový test u spotřebičů B s klasickým odtahem do komína, bez tohoto testu nemůže být vystavena zpráva o kontrole spotřebiče a nemůže být spotřebič uznán bezpečným
  • jedná se o měření za pomocí speciálního přístroje, měří se podtlak v místnosti kde je umístěn plynový spotřebič, při vyšším podtlaku než jsou 4Pa, bude nutné zajistit přísun většího množství vzduchu

  Zajímá Vás cena?

  vypočítejte si cenu Revize


  Jaký máte spotřebič ?


  Počet spotřebičů k servisu

  1

  Doprava
  Cena celkem

  Zajímá Vás termín?

  Nahlédněte do našeho plánovacího kalendáře

  CHCI REVIZI