Hledá se šikovný servisní technik

Chyby Junkers & Bosch

 

Chyby Junkers a Bosch

Kód chyby Možná příčina Řešení
A2 Únik spalin z komory hořáku. Kontrola výměníku tepla, zda není znečištěn.
A3 Přípojky ventilátoru nebo tlakového spínače jsou poškozeny. Zkontrolujte přípojky.
A3 Čidlo teploty spalin nerozpoznáno. Kontrola čidla teploty spalin a připojovacího kabelu, zda nejsou přerušeny.
A4 Vadný bezpečnostní hlídač odtahu spalin. Zkontrolujte bezpečnostní hlídač odtahu spalin a jeho připojení.*
A4 Únik spalin v pojistce odtahu spalin na přerušovači tahu. Kontrola trasy spalin.
A6 Teplotní čidlo v komoře hořáku nerozpoznáno. Kontrola teplotního čidla v komoře hořáku a přípojovacího kabelu, zda není přerušen.
A7 Vadné NTC čidlo výstupu teplé vody. Zkontrolujte NTC čidlo a jeho přípojky.*
A7 Vadné teplotní čidlo teplé vody. Kontrola teplotního čidla a připojovacího kabelu na přerušení resp. zkrat.
A8 Komunikace přerušena. EMS Zkontrolujte spojovací kabel sběrnicových účastníků. Kontrola propojovacího kabelu a regulátoru.
A9 Nesprávně namontované teplotní čidlo teplé vody. (ZWC) Zkontrolovat místo montáže, příp. demontovat čidlo a znovu namontovat s tepelně vodivou pastou.
AA Nadměrná teplota v čidle náběhu topného okruhu. Nedostatečný průtok pro aktuální potřebu výkonu. Čerpadlo zastaveno. Zkontrolujte teplotní namáhání topného okruhu - NTC * Zkontrolujte, není-li deskový výměník a/ nebo tepelný výměník znečištěn usazeninami.
AC Chyba při identifikaci modulu, chyba v připojeném modulu. Kontrola modulu, čidla venkovní teploty, dálkového ovládání a spojů.
Ad Vadné NTC čidlo zásobníku. Čidlo zásobníku nerozpoznáno. Kontrola tepelného čidla zásobníku 1 a přípojného kabelu.
b1 Kódovací konektor nerozpoznán. Správně zastrčit kódovací konektor, změřit a příp. vyměnit.
b2 Interní chyba v datech. Viz Návod na servis pro odborníka.
b3 Interní chyba v datech. Viz Návod na servis pro odborníka.
CE Nízký tlak v topném systému.  Dopustit tlak do topného systému na 1.5Bar
C1 Spínač diferenčního tlaku se během provozu otevřel. Kontrola spínače diferenčního tlaku, odsávacího zařízení a spojovacích trubek.
C1 r Tlakový spínač otvírá okruh během činnosti kotle. Odstraňte nečistoty nebo jiné překážky pro správné odsávání spalin. Zkontrolujte přípojky tlakového spínače.*
C3 Únik spalin z komory hořáku. Kontrola výměníku tepla, zda není znečištěn.
C4 Diferenční spínač se v klidové poloze neotevře. Kontrola spínače diferenčního tlaku a kabeláže, kontrola spojovacích hadic.
C4 r Tlakový spínač neotvírá okruh v klidové poloze. Odstraňte nečistoty nebo jiné překážky pro správné odsávání spalin. Zkontrolujte přípojky tlakového spínače.*
C5C6 Diferenční spínač nezavírá. Zkontrolujte kabel ventilátoru s konektorem a ventilátorem a popř. je vyměňte.Kontrola diferenčního spínače a vedení spalin.
C6 r Tlakový spínač neuzavírá okruh. Odstraňte nečistoty nebo jiné překážky pro správné odsávání spalin. Zkontrolujte přípojky tlakového spínače.*
C7 Ventilátor neběží. Zkontrolujte kabel ventilátoru s konektorem a ventilátorem a popř. je vyměňte.
CC Čidlo venkovní teploty nerozpoznáno. Kontrola vnějšího čidla a propojení na přerušení, výměna modulu busu.
d3 Externí hlídač vypnul. Hlídač teploty TB1 vypnul. Můstek 8 -9 nebo můstek PR - P0 chybí.
d3 Můstek 161 na svorkovnici ST8 nebyl rozpoznán Pokud je k dispozici: Správně zasuňte zástrčku, zkontrolujte externí omezovač. V opačném případě: Je můstek k dispozici?
d4 Teplotní gradient příliš vysoký. Kontrola čerpadla, obtokového potrubí a tlaku v systému.
d5 Externí čidlo teploty na výstupu vadné (termohydraulický rozdělovač). Kontrola teplotního čidla a připojovacího kabelu na přerušení resp. zkrat.
d7 Závada v regulačním ventilu. Kontrola regulačního ventilu a připojovacího kabelu.
d7 Je vadná plynová armatura. Zkontrolujte připojovací kabel. Prověřte plynovou armaturu, příp. ji vyměňte.
E0 Nízké elektrické napájení. Zkontrolujte napájecí napětí.* Pokud dosáhne napětí v síti běžné hodnoty, vrátí se přístroj do normální funkce.
E2 Vadné NTC čidlo náběhu topného okruhu. Zkontrolujte NTC čidlo a jeho přípojky.*
E2 Teplotní čidlo na výstupu vadné. Kontrola teplotního čidla a připojovacího kabelu.
E4 Čidlo teploty studené vody vadné. Kontrola teplotního čidla a připojovacího kabelu na přerušení resp. zkrat.
E9 STB v přívodu vypnul. Kontrola přetlaku systému, teplotního čidla, chodu čerpadla, pojistek na řídící desce, odvzdušnění kotle.
E9 r Přehřívání, teplotní omezovač aktivován. Otevřete kohouty vytápěcího okruhu kotle podle vzoru. Odvzdušněte instalaci a otevřete odvzdušňovač kotle.* Odstraňte vzduch z čerpadla odstraněním předního šroubu. Zkontrolujte stav omezovače teploty.*
EA Plamen nerozpoznán. Je plynový kohout otevřený? Kontrola přívodního přetlaku plynu, síťového připojení, zapalovací elektrody s kabelem, ionizační elektrody s kabelem.
EA r Chybí ionizační proud. Zkontrolujte, zda je plynový kohout otevřen. Zkontrolujte tlak vstupní přípojky, připojení k elektrické síti, zapalovací elektrodu a její vedení, ionizační elektrodu a její vedení.
F0 Vnitřní chyba v elektronické desce. Zkontrolujte elektrické přípojky a kabeláž. Vyměňte desku.*
F1 Interní chyba v datech. Viz Návod na servis pro odborníka.
F7 Plamen je rozpoznán, i když je kotel vypnutý. Kontrola sady elektrod. Odtah spalin OK?
F7 r Nesprávný ionizační signál. Zkontrolujte, zda není ionizace a její vedení poškozeno. Zkontrolujte, zda není rozvodná skříňka mokrá.*
FA Chyba na ventilu pro plyn. Zkontrolujte stav instalace plynového ventilu.*
FA Po vypnutí plynu: Plamen rozpoznán. Zkontrolujte plynovou armaturu. Vyčistěte sifon kondenzátu a zkontrolujte elektrody. Spalinové cesty v pořádku?
Fd Tlačítko Reset bylo omylem stisknuto. Znovu stiskněte tlačítko „Reset“, na kratší dobu než 30 s.
Odblokovací tlačítko svítí přerušovaně 2x za sek. + 45°C (2. LED) (hořák po krátké době zhasne) Přerušení - vypnutí omezovače teploty (vysoká teplota)

Zkontrolovat umístění NTC čidla topení

Ověřit kabely k tepl. omezovači

Ověřit přetlak v topném systému (1,5 mbar), manometr a propojení

Ověřit čerpadlo, vzduch v topném systému, odvzdušnění

Ověřit cirkulaci topného okruhu, bypas.

Odblokovací tlačítko svítí přerušovaně 1x za sek. + 60°C (3. LED) Není detekován plamen (chybí zapálení)

Ověřit připojovací přetlak plynu, plyn, vzduch v plynovém potrubí

Ověřit zapalování a plamen

Ověřit přetlak na tryskách, trysky

Ověřit ionizační elektrodu, kabel k elektrodě

Ověřit el. desku.

Odblokovací tlačítko svítí přerušovaně 1x za 2 sek. + 75°C (4. LED) Chybné potvrzení startu (vnitřní chyba elektroniky při startu)

Odstranit vlhko na el. desce

Ověřit kabely, čidla (koroze)

Ověřit plamen na hořáku

Ověřit el. Desku

Odblokovací tlačítko svítí přerušovaně 1x za 4 sek. + 90°C (5. LED) Nízké nápětí síťe

Ověřit napájecí napětí

Ověřit el. Desku

Odblokovací tlačítko svítí přerušovaně 1x za 4 sek. + 90°C + 45°C (2. + 5. LED) Chyba v odtahu spalin / manostat

Ověřit komín/přívod vzduchu pro spalování / odtah spalin

Ověřit ventilátor, hadičky k dóze, dózu

Ověřit mikrospínač dózy, kabely

Ověřit el. Desku

Odblokovací tlačítko svítí přerušovaně 1x za 4 sek. + 90°C + 60°C (3. + 5. LED) Vadné NTC čidlo topného okruhu

Ověřit NTC čidlo topného okruhu

Ověřit kabel ( zkrat, přerušení)

Ověřit el. Desku

Odblokovací tlačítko svítí přerušovaně 1x za 4 sek. + 90°C + 75°C (4. + 5. LED) Vadné NTC čidlo teplé vody zásobníku

Ověřit NTC čidlo teplé vody zásobníku

Ověřit kabel ( zkrat, přerušení)

Ověřit el. Desku

Žádná signalizace, žádná funkce Není napájecí napětí, přepálená pojistka, vadný transformátor

Změřit pojistky

Ověřit napájecí napětí

Ověřit el. Desku

Hluky, šumění ( při přehřátí), chybná funkce topení, hluk proudění v topných tělesech • příliš malé proudění topného okruhu • špatný přenos tepla • vadný třícestný ventil • zanesený výměník • příliš rychlé proudění topného okruhu

Ověřit přetlak v topném systému (1,5 mbar), manometr a propojení

Ověřit čerpadlo, vzduch v topném systému, odvzdušnění

Ověřit cirkulaci topného okruhu, bypas

Ověřit třícestný ventil, výměník

Ověřit nastavení přetlaku na tryskách, druh plynu, trysky, plynový ventil

Jen ohřev teplé vody (netopí do systému) Termostat nehlásí požadavek, jiná chyba

Ověřit pozici přep. léto/zima

Ověřit termostat (program, funkce), kabel k termostatu

Ověřit el. Desku

Jen ohřev do topného systému Vadné spojení, čidlo NTC zásobníku, jiná chyba

Ověřit NTC čidlo pro teplou vodu

Ověřit el. desku.

Nízká výstupní teplota pro nabíjení zásobníku TV Příliš nízký výkon hořáku, hořák taktuje

Ověřit zanesení spirály zásobníku

Ověřit čerpadlo, vzduch v topném systému, odvzduš.

Ověřit nastavení přetlaku na tryskách, plyn. armaturu

Ověřit NTC čidlo zásobníku

Ověřit el. Desku

Malé množství teplé vody.

nízký vstupní přetlak teplé vody

zanesený fi ltr, omezovač průtoku

Ověřit vstupní přetlak teplé vody

Ověřit fi ltr, omezovač

Topná tělesa se ohřívají i v létě

Třícestný ventil zablokovaný, vadný

Externí čerpadlo má vysoký přetlak (max.0,3 bar)

Ověřit zda není třícestný ventil zablokovaný/vyčistit

Ověřit motorickou část třícestného ventilu

Ověřit externí čerpadlo (pokud je).

 

 

Chyby regulací (CW 400, CW 100, CR 100)  Junkers Bosch

 

Kód Chyby
Popis
Řešení
Opatření
A01-808
Příprava teplé vody: Čidlo
teploty teplé vody 1 je
vadné.
Není-li požadována žádná
funkce teplé vody,
deaktivujte ji v regulaci
Není nainstalován žádný systém ohřevu teplé
vody
Deaktivace systému ohřevu teplé vody v servisním menu
Kontrola spojovacího kabelu mezi regulačním přístrojem a čidlem výstupní teploty teplé vody Při zjištění závady výměna čidla
Kontrola elektrického připojení spojovacího kabelu v regulačním přístroji Jsou-li povolené šroubky nebo uvolněný některý konektor, obnovení správného kontaktu
Kontrola čidla výstupní teploty teplé vody podle tabulky Nesouhlasí-li hodnoty, výměna čidla
Kontrola napětí na připojovacích svorkách čidla
výstupní teploty teplé vody v regulačním
přístroji podle tabulky
Pokud hodnoty čidel vyhověly, ale hodnoty napětí nesouhlasily, pak výměna regulačního přístroje
A01-809
Příprava teplé vody: Čidlo teploty teplé vody 2 je vadné. Není-li požadována žádná funkce teplé vody, deaktivujte ji v regulaci Není nainstalován žádný systém ohřevu teplé vody Deaktivace systému ohřevu teplé
vody v servisním menu
Kontrola spojovacího kabelu mezi regulačním přístrojem a čidlem výstupní teploty teplé vody Při zjištění závady výměna čidla
Kontrola elektrického připojení spojovacího kabelu v regulačním přístroji Jsou-li povolené šroubky nebo uvolněný některý konektor, obnovení správného kontaktu
Kontrola čidla výstupní teploty teplé vody podle tabulky Nesouhlasí-li hodnoty, pak výměna čidla
Kontrola napětí na připojovacích svorkách čidla výstupní teploty teplé vody v regulačním přístroji podle tabulky Pokud hodnoty čidel vyhověly, ale hodnoty napětí nesouhlasily, pak výměna regulačního přístroje
A01-810
Teplá voda zůstává studená Kontrola, zda případně nedochází k neustálému odběru vody kvůli jejímu čerpání ze zásobníku teplé vody nebo kvůli jeho netěsnosti Zamezení stálému odběru teplé vody
Kontrola polohy čidla výstupní teploty teplé
vody, může být třeba nesprávně připevněno
nebo visí ve vzduchu
Uvedení čidla výstupní teploty teplé
vody do správné polohy
Byla-li zrušena přednost ohřevu teplé vody
a vytápění pracuje souběžně s ohřevem teplé
vody, nemusí případně postačovat výkon kotle
Nastavení přípravy teplé vody na
"Přednost"
Kontrola, zda topná spirála v zásobníku je plně
odvzdušněna
Příp. odvzdušnění
Kontrola spojovacího potrubí mezi zdrojem
tepla (kotel) a zásobníkem a ověření podle
návodu k montáži, zda je potrubí správně
připojené
Při výskytu závad v potrubním
propojení jejich odstranění
Kontrola podle technické dokumentace, zda
namontované nabíjecí čerpadlo zásobníku má
dostatečný výkon
Při odchylkách výměna čerpadla
Příliš velké ztráty cirkulačního potrubí Kontrola cirkulačního potrubí
A01
A41
A42
                                                                         Příprava teplé vody:
Termická dezinfekce se
nezdařila
(A41/4051 = Systém
ohřevu teplé vody I;
A42/4052 = Systém
ohřevu teplé vody II)
Kontrola, zda případně nedochází k neustálému
odběru vody kvůli jejímu čerpání ze zásobníku
teplé vody nebo kvůli jeho netěsnosti
Zamezení stálému odběru teplé vody
kod chyby:
811  - 4051 - 4052
Kontrola polohy čidla výstupní teploty teplé
vody, může být třeba nesprávně připevněno
nebo visí ve vzduchu
Uvedení čidla výstupní teploty teplé
vody do správné polohy
Byla-li zrušena přednost ohřevu teplé vody
a vytápění pracuje souběžně s ohřevem teplé
vody, nemusí případně postačovat výkon kotle
Nastavení přípravy teplé vody na
"Přednost"
Kontrola, zda topná spirála v zásobníku je plně
odvzdušněna
Příp. odvzdušnění
Kontrola spojovacího potrubí mezi zdrojem
tepla (kotel) a zásobníkem a ověření podle
návodu k montáži, zda je potrubí správně
připojené
Při výskytu závad v potrubním
propojení jejich odstranění
Kontrola podle technické dokumentace, zda
namontované nabíjecí čerpadlo zásobníku má
dostatečný výkon
Při odchylkách výměna čerpadla
Příliš velké ztráty cirkulačního potrubí Kontrola cirkulačního potrubí
Kontrola čidla výstupní teploty teplé vody podle
tabulky
V případě odchylek od tabulkových
hodnot výměna čidla
A11-1000
Systémová konfigurace
nepotvrzena
Systémová konfigurace neprovedena úplně Úplná konfigurace systému
a potvrzení
A11-1010
 Žádná komunikace
prostřednictvím
sběrnicového spojení
EMS 2
Kontrola, zda není nesprávně připojen
sběrnicový kabel 
Odstranění chyby v zapojení
a vypnutí a opětovné zapnutí
regulace
Kontrola, zda sběrnicový kabel není vadný.
Odstranění rozšiřujících modulů z EMS-BUS
a vypnutí a opětovné zapnutí regulačního
přístroje. Kontrola, zda příčinou poruchy není
modul nebo kabelové propojení modulu
Oprava nebo výměna sběrnicového
kabelu.
Výměna vadného sběrnicového
spotřebiče EMS-BUS.
A11-1037
A61-1037
A62-1037
A63-1037
A64-1037
A65-1037
A66-1037
A67-1037
A68-1037
Závada čidla venkovní
teploty - je aktivní
náhradní provoz vytápění
(A61 = Topný okruh 1;
A62 = Topný okruh 2;
A63 = Topný okruh 3;
A64 = Topný okruh 4;
A65 = Topný okruh 5;
A66 = Topný okruh 6;
A67 = Topný okruh 7;
A68 = Topný okruh 8)
Kontrola konfigurace. Při zvoleném nastavení je
nutné čidlo venkovní teploty.
Není požadováno čidlo venkovní
teploty. V regulaci volba konfigurace
řízené podle teploty prostoru
Kontrola průchodnosti spojovacího vedení mezi
regulačním přístrojem a čidlem venkovní teploty
Při neprůchodnosti odstranění
poruchy
Kontrola elektrického připojení spojovacího
vedení v čidle venkovní teploty, popř. na
konektoru v regulačním přístroji
Vyčištění zkorodovaných
připojovacích svorek v pouzdře
venkovního čidla.
Kontrola čidla venkovní teploty podle tabulky Nesouhlasí-li hodnoty, pak výměna
čidla
Kontrola napětí na připojovacích svorkách čidla
venkovní teploty v regulaci podle tabulky
Pokud hodnoty čidel vyhověly, ale
hodnoty napětí nesouhlasily, pak
výměna regulačního přístroje
A11-1038
 
Neplatná hodnota času/
data
Datum/čas dosud nenastaveny Nastavení data/času
Na delší dobu vypadlé napájení el. Proudem Zamezení výpadkům proudu
A11-3061
A11-3062
A11-3063
A11-3064
A11-3065
A11-3066
A11-3067
A11-3068
Neprobíhá komunikace se
směšovacím modulem
(3061 = Topný okruh 1;
3062 = Topný okruh 2;
3063 = Topný okruh 3;
3064 = Topný okruh 4;
3065 = Topný okruh 5;
3066 = Topný okruh 6;
3067 = Topný okruh 7;
3068 = Topný okruh 8)
Kontrola konfigurace (nastavení adresy na
modulu). Při zvoleném nastavení je nutný modul
otopného okruhu
Změna konfigurace
Kontrola poškození spojovacího kabelu EMS ke
směšovacímu modulu. Napětí sběrnice na
směšovacím modulu se musí pohybovat mezi
12-15 V DC.
Výměna poškozených kabelů
Modul otopného okruhu vadný Výměna modulu otopného okruhu
A11-3091
A11-3092
A11-3093
A11-3094
A11-3095
A11-3096
A11-3097
A11-3098
Čidlo prostorové teploty
je vadné
(3091 = Topný okruh 1;
3092 = Topný okruh 2;
3093 = Topný okruh 3;
3094 = Topný okruh 4;
3095 = Topný okruh 5;
3096 = Topný okruh 6;
3097 = Topný okruh 7;
3098 = Topný okruh 8)
Instalace C 400/C 800 v obytném prostoru (na
na zdroji tepla (kotel))
nebo
Výměna regulace nebo dálkového ovládání.
Změna druhu regulace otopného okruhu z řízení
podle teploty prostoru na řízení podle venkovní
teploty
Změna protizámrazové ochrany z prostoru na
venkovní
A11-6004
Žádná komunikace se
solárním modulem  
Kontrola konfigurace (nastavení adresy na
modulu). Při zvoleném nastavení je nutný
solární modul
Změna konfigurace
Kontrola poškození spojovacího kabelu EMS k
solárnímu modulu. Napětí sběrnice na solárním
modulu se musí pohybovat mezi 12-15 V DC. 
Výměna poškozených kabelů
Solární modul vadný  Výměna modulu
A31-A38
Otopný okruh, čidlo
teploty na výstupuvadné -
náhradní provoz aktivní
(A31/3021
= Topný okruh 1;
A32/3022
= Topný okruh 2;
A33/3023
= Topný okruh 3;
A34/3024
= Topný okruh 4;
A35/3025
= Topný okruh 5;
A36/3026
= Topný okruh 6;
A37/3027
= Topný okruh 7;
A38/3028
= Topný okruh 8;)
Kontrola konfigurace. Při zvoleném nastavení je nutné čidlo teploty na výstupu Změna konfigurace.
kod: 3021-3028
Kontrola spojovacího vedení mezi modulem
otopného okruhu a čidlem teploty na výstupu
Vytvoření řádného spojení
Kontrola čidla teploty na výstupu podle tabulky Nesouhlasí-li hodnoty, pak výměna čidla
Kontrola napětí na připojovacích svorkách čidla
teploty prostoru na modulu směšovače podle
tabulky
Pokud hodnoty čidel vyhověly, ale
hodnoty napětí nesouhlasily, pak
výměna modulu otopného okruhu
A51-6021
Teplotní čidlo kolektoru
vadné   
Kontrola konfigurace. Při zvoleném nastavení je
nutné čidlo teploty kolektoru
Změna konfigurace.
Kontrola spojovacího vedení mezi solárním
modulem a čidlem kolektoru
Vytvoření řádného spojení
Kontrola čidla teploty kolektoru podle tabulky Nesouhlasí-li hodnoty, výměna čidla
Kontrola napětí na připojovacích svorkách čidla
teploty kolektoru na solárním modulu podle
tabulky
Pokud hodnoty čidel vyhověly, ale
hodnoty napětí nesouhlasily, pak
výměna solárního modulu
A51-6022
Zásobník 1 čidlo teploty
dole je vadné.
Náhradní provoz je aktivní    
Kontrola konfigurace. Se zvoleným nastavením
je nutné čidlo zásobníku dole
Změna konfigurace
Kontrola spojovacího vedení mezi solárním
modulem a čidlem teploty zásobníku
Vytvoření řádného spojení
Kontrola elektrického připojení spojovacího
vedení na solárním modulu
Jsou-li povolené šroubky nebo
uvolněný některý konektor,
obnovení správného kontaktu
Kontrola čidla teploty zásobníku dole podle
tabulky
Nesouhlasí-li hodnoty, výměna čidla
Kontrola napětí na připojovacích svorkách čidla
teploty zásobníku dole na solárním modulu
podle tabulky
Pokud hodnoty čidel vyhověly, ale
hodnoty napětí nesouhlasily, pak
výměna modulu
A61-A68
Dvě hlavní regulace
v systému. 
Kontrola parametrizace v instalační rovině
(Ve sběrnicovém systému jsou dodatečně
k C 400/C 800 nakonfigurovány další jednotky
jako regulace)
Nahlášení obslužné regulační
jednotky pro otopný okruh 1 ... 4
(8) jako hlavní
(CR 10/CR 100 konfigurovat jako
dálkové ovládání)
kód: 1081-1088

 

Tabulka provozních a chybových hlášení

Kód 
 třída
Popis
Odstranění

200

O

Zařízení je v provozu vytápění.

 –

201

O

Zařízení je v provozu teplé vody.

 –

202

O

Zařízení je v programu optimalizace spínání: Časový interval pro opětovné zapnutí hořáku ještě nebyl dosažen (à servisní funkce 3-b2).

 –

203

O

Přístroj je v provozní pohotovosti, není požadavek tepla.

 –

204

O

Teplota na výstupu je vyšší, než je požadovaná teplota na výstupu. Hořák se vypnul.

 –

208

O

Přístroj je v kominickém provozu. Po

30 minutách se kominický provoz automaticky deaktivuje.

 –

214

V

Ventilátor se během bezpečnostní doby vypne.

▶ Zkontrolujte, popř. vyměňte ventilátor.

▶ Zkontrolujte síťové napětí.

224

224

B

V

Došlo k iniciaci omezovače teploty spalin nebo omezovače teploty tepelného výměníku.

Pokud provozní porucha přetrvává delší dobu, stane se z provozní poruchy porucha blokační.

▶ Zkontrolujte polohu ventilu v otopném okruhu, popř. ventil otevřete.

▶ Zkontrolujte tlak vody, případně doplňte vodu na předepsaný tlak.

▶ Zkontrolujte, zda omezovač teploty tepelného výměníku a připojovací kabel nejsou přerušeny a případně je vyměňte.

▶   Zkontrolujte, zda nedošlo k přerušení omezovače teploty spalin a připojovacího kabelu, popřípadě proveďte výměnu.

▶ Pomocí servisní funkce 4-A1 odvzdušněte zařízení (à str. 29).

227

227

B

V

Nebyl identifikován plamen.

Po 5. pokusu o zapálení se z provozní poruchy stane blokační porucha.

▶ Zkontrolujte, zda je plynový uzávěr otevřen.

▶ Kontrola připojovacího tlaku plynu.

▶ Zkontrolujte ionizační signál.

▶  Zkontrolujte napájení.

▶ Zkontrolujte popř. vyměňte elektrody s kabely.

▶ Zkontrolujte spalinový systém, popř. jej vyčistěte nebo opravte.

▶ Zkontrolujte, popř. upravte poměr plyn-vzduch.

▶  Vyčistěte tepelný výměník.

▶ Prověřte plynový ventil, příp. jej vyměňte.

▶ Zkontrolujte nastavení hořáku, popř. upravte.

228

V

I přes vypnutý hořáky zjištěn signál plamene.

▶ Zkontrolujte, zda je přítomen plamen.

▶ Zkontrolujte, popř. vyměňte elektrody a připojovací kabel.

▶ Prověřte plynový ventil, příp. jej vyměňte.

▶ Zkontrolujte, popř. vyměňte přístrojovou elektronik

229  B Plamen během provozu hořáku zhasl.   

▶ Zkontrolujte hlavní uzávěr přívodu paliva, popř. jej otevřete.

▶ Zkontrolujte uzavírací kohout zařízení, popř. jej otevřete.

▶   Při jmenovitém tepelném příkonu změřte připojovací tlak plynu. Popř. zařízení odstavte z provozu a zkontrolujte přívod plynu.

▶ Zkontrolujte, popř. vyměňte ionizační elektrodu a připojovací kabel.

▶  Změřte ionizační proud.

▶ Zkontrolujte připojení ochranného vodiče v řídicí jednotce.

▶ Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození kabelu zapalování, popř. jej vyměňte.

▶   Změřte rezistory pojistných ventilů na plynovém ventilu, popř., plynový ventil vyměňte.

▶   Při jmenovitém tepelném příkonu zkontrolujte nastavenou hodnotu hořáku nebo namontované trysky hořáku.

▶ Nastavenou hodnotu hořáku zkontrolujte při nejmenším výkonu.

▶ Zkontrolujte spalinový systém, popř. proveďte jeho přestavbu.

▶ Zkontrolujte přívod spalovacího vzduchu.

▶ Na straně spalin zkontrolujte, zda tepelný výměník nevykazuje usazeniny, popř. jej vyčistěte.

▶ Zkontrolujte připojení kontaktního kabelu na krytu hořáku.

 

Kód
třída
Popis
Ostranění

233

V

Porucha kódovacího konektoru nebo přístrojové elektroniky.

▶ Zkontrolujte, zda je kódovací konektor nainstalován.

▶ Zkontrolujte, popř. vyměňte přístrojovou elektroniku.

234

V

Elektrická porucha plynového ventilu.

▶ Zkontrolujte připojovací kabel, popř. jej vyměňte.

▶ Prověřte plynový ventil, příp. jej vyměňte.

235

V

Konflikt verzí přístrojové elektroniky / kódovacího konektoru.

▶ Zkontrolujte verzi softwaru přístrojové elektroniky a kódovacího konektoru.

▶ Přístrojovou elektroniku nebo kódovací konektor vyměňte.

237

V

Porucha systému.

▶ Vyměňte kódovací konektor.

▶ Vyměňte přístrojovou elektroniku.

238

V

Přístrojová elektronika je vadná.

▶ Vyměňte přístrojovou elektroniku.

245

249

250

251

252

253

254

V

V

V

V

V

V

V

Porucha systému přístrojové elektroniky.

▶ Resetujte přístrojovou elektroniku.

▶ Zkontrolujte elektrická připojení.

▶ Vyměňte přístrojovou elektroniku.

258

V

Interní porucha v řídicí jednotce.

▶  Resetujte řídicí jednotku.

▶ Elektrická připojení na řídicí jednotce opět správně připojte.

▶  Vyměňte řídicí jednotku.

259

262

263

V

V

V

Porucha systému přístrojové elektroniky.

▶ Resetujte přístrojovou elektroniku.

▶ Zkontrolujte elektrická připojení.

▶ Vyměňte přístrojovou elektroniku.

269

V

Kontrola plamene.

▶ Resetujte přístrojovou elektroniku.

▶ Vyměňte přístrojovou elektroniku.

273

O

Přerušení provozu: Kontrola bezpečnosti po 24 hodinách trvalého provozu.

 –

275

O

Byl identifikován testovací kódovací konektor.

 –

306

V

Po odpojení plynu: Byl identifikován plamen.

▶ Prověřte plynový ventil, příp. jej vyměňte.

▶ Zkontrolujte, popř. vyměňte elektrody a připojovací kabel.

▶ Vyměňte přístrojovou elektroniku.

 

360

V

Nesprávný kódovací konektor.

▶ Zkontrolujte, popř. vyměňte kódovací konektor.

362

V

Byl identifikován servisní kódovací konektor.

▶ Zkontrolujte, popř. vyměňte kódovací konektor.

363

V

Porucha systému přístrojové elektroniky: Chyba při testu ionizačního signálu.

▶ Resetujte, popř. vyměňte přístrojovou elektroniku.

364

V

Solenoidový ventil EV2 je netěsný.

▶ Prověřte plynový ventil, příp. jej vyměňte.

▶ Zkontrolujte, popř. vyměňte elektrody a připojovací kabel.

▶ Vyměňte přístrojovou elektroniku.

365

V

Solenoidový ventil EV1 je netěsný.

▶ Prověřte plynový ventil, příp. jej vyměňte.

▶ Zkontrolujte, popř. vyměňte elektrody a připojovací kabel.

▶ Vyměňte přístrojovou elektroniku.

604

V

Porucha systému řídicí jednotky hořáku.

▶ Resetujte zařízení.

▶ Trvá-li porucha po provedení resetu i nadále, je řídicí jednotka hořáku vadná a je nutno ji vyměnit.

815

R

Vadné čidlo teploty termohydraulického oddělovače.

▶  Zkontrolujte připojení čidla.

▶ Zkontrolujte, zda čidlo teploty není namontováno v nesprávné poloze či zda není porušené.

1013

R

Maximální doba hořáku dosažena.

▶ Zkontrolujte věrohodnost zobrazené teploty vody v zásobníku.

▶ Zkontrolujte kontakt u konektorových spojů a u kabelového svazku.

▶ Vyměňte čidlo teploty zásob%níku.

1017

R

Tlak vody příliš nízký.

▶              Zkontrolujte tlak vody, případně doplňte vodu na předepsaný tlak. ▶  Zkontrolujte, popř. vyměňte snímač tlaku.

1018

R

Interval servisní prohlídky dosažen.

▶  Proveďte servisní prohlídku.

▶ Vynulujte provozní poruchu (nutné).

 Kód
třída
Popis
Odstranění

1021

R

Čidlo výstupní teploty teplé vody vadné.

▶ Zkontrolujte připojovací konektor, popř., je správně zasuňte.

▶ Zkontrolujte montážní polohu čidla teploty, popř. je správně namontujte.

▶ Zkontrolujte čidlo teploty, případně je vyměňte (à tab. 45, str. 59).

▶ Zkontrolujte, zda připojovací kabel není přerušený nebo zkratovaný, případně jej vyměňte.

▶ Vyměňte přístrojovou elektroniku.

1023

R

Bylo dosaženo maximální provozní doby včetně doby pohotovostního stavu.

▶  Proveďte servisní prohlídku.

1065

R

Snímač tlaku vadný nebo není připojený.

▶ Zkontrolujte připojovací konektor, popř., je správně zasuňte.

▶ Zkontrolujte, popř. vyměňte snímač tlaku.

▶ Zkontrolujte, zda připojovací kabel není přerušený nebo zkratovaný, případně jej vyměňte.

▶ Vyměňte přístrojovou elektroniku.

1068

R

Čidlo venkovní teploty nebo lambda sonda jsou vadné.

▶ Odstraňte špatný kontakt.

▶ Vyměňte lambda sondu.

1073

R

Čidlo teploty na výstupu je zkratováno.

▶ Zkontrolujte čidlo teploty na výstupu, popř. je vyměňte.

▶ Zkontrolujte, zda připojovací kabel není zkratovaný, případně jej vyměňte.

▶ Vyměňte přístrojovou elektroniku.

1074

R

Chybí signál od čidla teploty na výstupu.

▶ Zkontrolujte připojovací konektor, popř., je správně zasuňte.

▶ Zkontrolujte čidlo teploty na výstupu, popř. je vyměňte.

▶ Zkontrolujte, zda připojovací kabel není přerušený, případně jej vyměňte.

▶ Vyměňte přístrojovou elektroniku.

1075

R

Zkrat omezovač teploty tepelného výměníku.

▶ Zkontrolujte omezovač teploty tepelného výměníku, popř. jej vyměňte.

▶ Zkontrolujte, zda připojovací kabel není zkratovaný, případně jej vyměňte.

▶Vyměňte přístrojovou elektroniku.

1076

R

Chybí signál z omezovače teploty tepelného výměníku.

▶ Zkontrolujte připojovací konektor, popř., je správně zasuňte.

▶ Zkontrolujte omezovač teploty tepelného výměníku, popř. jej vyměňte.

▶ Zkontrolujte, zda připojovací kabel není přerušený, případně jej vyměňte.

▶ Vyměňte přístrojovou elektroniku.

2085

2908

V

V

Interní porucha v řídicí jednotce hořáku.

▶ Resetujte zařízení.

▶ Trvá-li porucha po provedení resetu i nadále, je řídicí jednotka hořáku vadná a je nutno ji vyměnit.

2910

V

Chyba ve spalinovém systému.

▶ Zkontrolujte, zda je nějaký spalinový systém připojen, popř. jej namontujte.

▶ Zkontrolujte volný průřez spalinového systému, popř. odstraňte usazeniny.

2915

V

Porucha systému přístrojové elektroniky.

▶ Resetujte zařízení.

▶ Trvá-li porucha po provedení resetu i nadále, je řídicí jednotka hořáku vadná a je nutno ji vyměnit.

2920

V

Porucha kontroly plamene.

▶ Zkontrolujte, popř. vyměňte elektrody a připojovací kabel.

▶ Zkontrolujte, popř. vyměňte přístrojovou elektroniku.

2921

B

Přístroj je v testovacím režimu.

 –

2923

2924

V

V

Porucha systému přístrojové elektroniky.

▶  Resetujte zařízení.

▶   Trvá-li porucha po provedení resetu i nadále, je vadná přístrojová elektronika a je nutno ji vyměnit.

2925

2926

V

V

Porucha systému přístrojové elektroniky.

▶Prověřte plynový ventil, příp. jej vyměňte.

▶Zkontrolujte, popř. vyměňte přístrojovou elektroniku.

 Kód
třída
Popis
Odstranění

2927

B

Během zapalování nebyl identifikován plamen.

▶ Zkontrolujte hlavní uzávěr přívodu paliva, popř. jej otevřete.

▶ Zkontrolujte uzavírací kohout zařízení, popř. jej otevřete.

▶ Při jmenovitém tepelném příkonu změřte připojovací tlak plynu. Popř. zařízení odstavte z provozu a zkontrolujte přívod plynu.

▶ Zkontrolujte, popř. vyměňte ionizační elektrodu a připojovací kabel.

▶ Změřte ionizační proud.

▶ Zkontrolujte připojení ochranného vodiče v řídicí jednotce.

▶ Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození kabelu zapalování, popř. jej vyměňte.

▶ Změřte rezistory pojistných ventilů na plynovém ventilu, popř., plynový ventil vyměňte.

▶ Při jmenovitém tepelném příkonu zkontrolujte nastavenou hodnotu hořáku nebo namontované trysky hořáku.

▶ Nastavenou hodnotu hořáku zkontrolujte při nejmenším výkonu.

▶ Zkontrolujte spalinový systém, popř. proveďte jeho přestavbu.

▶ Zkontrolujte přívod spalovacího vzduchu.

▶ Na straně spalin zkontrolujte, zda tepelný výměník nevykazuje usazeniny, popř. jej vyčistěte.

▶ Zkontrolujte připojení kontaktního vodiče na krytu hořáku.

2928

2930

2931

2940

V

V

V

V

Interní porucha v řídicí jednotce hořáku.

▶ Resetujte zařízení.

▶ Trvá-li porucha po provedení resetu i nadále, je řídicí jednotka hořáku vadná a je nutno ji vyměnit.

2941

B

Průtok ve zdroji tepla příliš malý.

▶ Zkontrolujte konektor čidla teploty na výstupu, popř. jej správně zasuňte.

▶ Zkontrolujte čidlo teploty na výstupu, popř. je vyměňte.

▶ Zkontrolujte, zda čerpadlo neblokuje, popř. blokování odstraňte.

▶ Zkontrolujte nastavení čerpadla, popř. nastavení upravte.

▶ Zkontrolujte tlak vody, případně doplňte vodu na předepsaný tlak.

2946

V

Nesprávný kódovací konektor.

▶ Zkontrolujte, popř. vyměňte kódovací konektor.

2947

R

Je aktivovaná ochrana proti zablokování čerpadla.

Funkce se ukončí automaticky.

2948

B

Chybí signál plamene při malém výkonu.

Hořák po výplachu nastartuje znovu automaticky.

▶  Zkontrolujte nastavení CO2.

2949

B

Chybí signál plamene při vysokém výkonu.

Hořák po výplachu nastartuje znovu automaticky.

▶ Zkontrolujte, popř. vyměňte těsnění hořáku.

▶   Snižte výkon.

2950

B

Chybí signál plamene po startu.

Hořák po výplachu nastartuje znovu automaticky.

▶ Zkontrolujte, popř. upravte poměr plyn-vzduch.

2955

B

Parametry nastavené pro hydraulickou konfiguraci nejsou zdrojem tepla podporovány.

▶ Zkontrolujte hydraulickou konfiguraci, popř. ji upravte.

2956

O

Hydraulická konfigurace na zdroji tepla je aktivovaná.

 –

2957

2958

V

V

Porucha systému přístrojové elektroniky.

▶ Resetujte přístrojovou elektroniku.

▶ Zkontrolujte elektrická připojení.

▶ Vyměňte přístrojovou elektroniku.

2959

2960

B

B

Porucha systému přístrojové elektroniky.

▶  Aktualizujte kódovací konektor.

2961

2962

V

V

Od ventilátoru nepřichází žádný signál.

▶ Zkontrolujte, popř. vyměňte ventilátor.

▶ Zkontrolujte síťové napětí.

2963

R

Signál od omezovače teploty tepelného výměníku a čidla teploty na výstupu se pohybuje mimo dovolený rozsah.

▶ Zkontrolujte omezovač teploty tepelného výměníku, popř. jej vyměňte.

▶ Zkontrolujte čidlo teploty na výstupu, popř. je vyměňte.

▶ Zkontrolujte připojovací konektor, popř., je správně zasuňte.

▶ Zkontrolujte, zda připojovací kabel není přerušený, případně jej vyměňte.

2964

B

Příliš malý průtok v tepelném výměníku.

▶ Zkontrolujte montážní polohu čidla teploty na výstupu, popř. je správně namontujte.

▶ Zkontrolujte tlak vody, případně doplňte vodu na předepsaný tlak.

▶ Zkontrolujte čerpadlo.

▶ Zkontrolujte polohu ventilu v otopném okruhu, popř. ventil otevřete.

 Kód
třída
Popis
Odstranění

2965

B

Příliš vysoká teplota na výstupu.

▶ Zkontrolujte tlak vody, případně doplňte vodu na předepsaný tlak.

▶  Zkontrolujte čerpadlo.

▶ Zkontrolujte polohu ventilu v otopném okruhu, popř. ventil otevřete.

2966

B

Příliš rychlé zvýšení teploty na výstupu v tepelném výměníku.

▶ Zkontrolujte tlak vody, případně doplňte vodu na předepsaný tlak.

▶  Zkontrolujte čerpadlo.

▶ Zkontrolujte polohu ventilu v otopném okruhu, popř. ventil otevřete.

2967

B

Teplotní spád mezi čidlem teploty na výstupu a omezovačem teploty tepelného výměníku je příliš velký.

▶   Zkontrolujte montážní polohu čidla teploty na výstupu, popř. je správně namontujte.

▶ Zkontrolujte tlak vody, případně doplňte vodu na předepsaný tlak.

▶  Zkontrolujte čerpadlo.

▶ Zkontrolujte polohu ventilu v otopném okruhu, popř. ventil otevřete.

2971

V

Provozní tlak příliš nízký.

▶  Odvzdušněte otopnou soustavu.

▶ Zkontrolujte tlak vody, případně doplňte vodu na předepsaný tlak.

▶ Zkontrolujte, popř. vyměňte snímač tlaku.

2972

V

Příliš nízké síťové napětí.

▶ Zajistěte správné napájecí napětí.

Poruchy, které se nezobrazují na displeji

Poruchy přístroje

Odstranění

Příliš velký hluk při spalování; Bručení

▶ Ověřte druh plynu.

▶ Kontrola připojovacího tlaku plynu.

▶ Zkontrolujte spalinové zařízení, popř. je vyčistěte nebo opravte.

▶ Zkontrolujte, popř. upravte poměr plyn-vzduch.

▶ Prověřte plynovou armaturu, příp. ji vyměňte.

Hluk proudění

▶   Nastavte správně výkon čerpadla nebo charakteristiku čerpadla a přizpůsobte maximálnímu výkonu.

Zátop trvá příliš dlouho.

▶ Nastavte správně výkon čerpadla nebo charakteristiku čerpadla a přizpůsobte maximálnímu výkonu.

Nevyhovující hodnoty spalin; Obsah CO příliš vysoký.

▶ Ověřte druh plynu.

▶ Kontrola připojovacího tlaku plynu.

▶ Zkontrolujte spalinové zařízení, popř. je vyčistěte nebo opravte.

▶ Zkontrolujte, popř. upravte poměr plyn-vzduch.

▶ Prověřte plynovou armaturu, příp. ji vyměňte.

Zapalování je velmi těžké, příliš nekvalitní.

▶ Ověřte druh plynu.

▶ Kontrola připojovacího tlaku plynu.

▶ Zkontrolujte připojení na síť.

▶ Zkontrolujte popř. vyměňte elektrody s kabely.

▶ Zkontrolujte spalinové zařízení, popř. je vyčistěte nebo opravte.

▶ Zkontrolujte, popř. upravte poměr plyn-vzduch.

▶ U zemního plynu: zkontrolujte hlídač průtoku, popř. jej vyměňte.

▶ Prověřte hořák, příp. jej vyměňte.

▶ Prověřte plynovou armaturu, příp. ji vyměňte.

Kondenzát ve vzduchové komoře

▶ Zkontrolujte, příp. vyměňte membránu ve směšovacím zařízení.

Není dosaženo výstupní teploty teplé vody.

▶ Zkontrolujte, příp. vyměňte turbínu.

▶ Zkontrolujte, popř. upravte poměr plyn-vzduch.

Množství teplé vody nebylo dosaženo.

▶ Zkontrolujte deskový výměník tepla.

▶ Kontrola sítka v potrubí studené vody.

Žádná funkce, displej zůstává tmavý.

▶ Zkontrolujte, zda není poškozeno elektrické propojení.

▶  Vadné kabely vyměňte.

▶ Zkontrolujte, příp. vyměňte pojistku.

 

Nevíte si rady zkuste manuál:

manuály Junkers a Bosch ZDE

 

Chyby regulací CR 100 a CW 100 jsou většinou způsobeny neodborným nastavením regulace. Doporučujeme provést nejprve tovární nastavení a inicializaci systému.

U regulace CW 400 najdete přesný popis chyby v diagnostice servisního menu odborníka.

 

Kotel ohřívá vodu ale netopí? - většinou se jedná o slabé baterie v termostatu které je nutné zkusit vymněnit.