Hledá se šikovný servisní technik

Dotace na kotel Praha 2021

Program Čistá energie Praha 2021. Finanční podpora ze strany hl. m. Prahy. Hlavní město Praha poskytuje již od roku 1994 dotace na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území hl. m. Prahy. Cílem Programu Čistá energie Praha, je motivace vlastníků bytových objektů k realizaci úspor energií a zlepšení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy.

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 1260 ze dne 31. 5. 2021 vyhlášení Programu Čistá energie Praha 2021 (dále jen „Program“).

Komu je Program určen:

  • fyzickým osobám s občanstvím členského státu EU, s občanstvím členských států Evropského sdružení volného obchodu,
  • (bytovým) družstvům a společenstvím vlastníků jednotek se sídlem na území České republiky,

které vlastní nebo užívají na území hl. m. Prahy byt, a které v tomto bytě uvedou do provozu podporovaný projekt v termínu od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021.

Na co lze dotaci získat:

a)   náhrada hlavních zdrojů tepla na pevná paliva vytápěním centrálního typu ve prospěch topného plynu, elektřiny nebo využití OZE
b) náhrada ekologického topného systému (plynové kotle, elektrokotle) tepelným čerpadlem
c) náhrada lokálních topidel (elektrické přímotopy, plynová topidla typu WAW, apod.) vytápěním centrálního typu (elektrický kotel, plynový kotel nebo tepelné čerpadlo) 
d) instalace fotovoltaického systému určeného výhradně pro vlastní spotřebu elektrické energie
e) instalace tepelného čerpadla v novostavbě
f) regulace parametrů otopné vody z dálkového vytápění v předávacím místě bytových domů
g) rekonstrukce plynového vytápění ve prospěch zdrojů s vyšší energetickou účinností - výměna původního plynového kotle za nový (plynový kondenzační nebo elektrický)

 

CHCI Dotaci

 

zdroj: http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/energetika_a_doprava/program_cista_energie_praha/index.html