Hledá se šikovný servisní technik

Září 2022: zákaz provozu kotlů na tuhá paliva, kategorie 1. a 2. emisní třída

Jedním z kroků Ministerstva pro životní prostředí je zákaz provozu kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy

Od září 2022 dle zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 nebude možné provozovat kotle nejnižší emisních tříd. Tomu, kdo zákaz poruší, hrozí pokuta až do výše 50 tisíc korun.


Od roku 2022 budou moci být v provozu pouze kotle na tuhá paliva, které splňují minimálně 3. emisní třídu, zpravidla se jedná o kotle s datem výroby po roce 2000.

Emisní třídu kotle je možné dohledat na výrobním štítku daného kotle nebo v jeho dokumentaci. Pokud není údaj uveden na štítku nebo se jedná o kotel, který žádný výrobní štítek nemá, je více než pravděpodobné, že kotel povolené emise splňovat nebude. K výměně zastaralých kotlů doporučuje Ministerstvo životního prostředí využít probíhajících celorepublikových kotlíkových dotací.

Platná právní norma: Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.